Org-mode introduktion

Small picture of me

Websida - CV/PDF - Kontak


Innehåll

1 Introduktion

  • Org-mode är en modul till programmet Emacs.
  • Org-mode är verktyg i emacs för att hantera strukturerade anteckningar.
  • Strukturerade anteckningar är anteckningar med disposition.

2 OrgMode Grunder

2.1 Träd

2.2 Listor

2.3 Todo-listor

2.4 Taggar

2.5 Datum och tid

2.6 Tabeller

2.7 Export

2.8 Hjälp

3 Utökad OrgMode

3.1 Tabell-räkning

3.2 Agenda

3.3 In och utstämpling

3.4 GTD

3.5 Hjälp

Datum: 2012-07-18 Wed

Författare: Johan Sandén

Created: 2017-01-12 Thu 06:28

Validate