Informationsteknologi

Small picture of me

Websida - CV/PDF - Kontak


Länkar för att komma igång med en datormiljö. Den här sidan är till
stor del till för mig själv. Sånt som jag ofta behöver när jag sitter
vid en dator.

Innehåll

1 Datorspråk

1.2 Python

 1. IDE

  Personligen föredrar jag Emacs. Är man inte lagd åt det hållet så
  kan prova någon av följade.

  EasyEclipse
  http://www.easyeclipse.org/site/home/
  Eric
  http://eric-ide.python-projects.org/
  Geany
  http://www.geany.org/
  Komodoide
  http://komodoide.com/komodo-edit/
  pida
  https://bitbucket.org/aafshar/pida-main/wiki/Home
  Boa constructor
  http://boa-constructor.sourceforge.net/
 2. Flask (web/server framwork)
 3. Gooey - console->console program
 4. Kivy (phone-apps)
 5. Numpy - mattelib
 6. Pillow - grafik
 7. PyGame
 8. PyInstaller
 9. Scrapy - Skrapa websidor
 10. Sh - call bash the pythonic way.
 11. Sheet sheets
 12. Virtual environment (virtualenv)
 13. Tutorials

2 Dokument

2.1 Tex/Latex

2.3 Libre Office

2.5 antiword

2.6 Editra

Mulit-platform texteditor.
Editra

3 Emacs

4 Figlet

  \   __ \        ____|           |  |   | | 
  _ \   |  | _ \  _` |  |  __| _ \ __ `__ \  |  | _ \ | | 
 ___ \  |  | (  | (  |  __| |  (  | |  |  |  ___ | __/ | | 
_/  _\ ____/ \___/ \__, | _| _| \___/ _| _| _| _| _|\___|_|_| 
           |___/
figlet -f block "To die hating them, that was freedom."
_|_|_|_|_|          _| _|      
  _|   _|_|     _|_|_|    _|_|  
  _|  _|  _|   _|  _| _| _|_|_|_| 
  _|  _|  _|   _|  _| _| _|    
  _|   _|_|     _|_|_| _|  _|_|_| 
                        
                        
                           
_|          _|   _|           
_|_|_|   _|_|_| _|_|_|_|   _|_|_|   _|_|_| 
_|  _| _|  _|  _|   _| _|  _| _|  _| 
_|  _| _|  _|  _|   _| _|  _| _|  _| 
_|  _|  _|_|_|   _|_| _| _|  _|  _|_|_| 
                         _| 
                       _|_|  
                          
 _|   _|                    
_|_|_|_| _|_|_|   _|_|  _|_|_| _|_|     
 _|   _|  _| _|_|_|_| _|  _|  _|    
 _|   _|  _| _|    _|  _|  _|    
  _|_| _|  _|  _|_|_| _|  _|  _|  _| 
                       _|  
                          
                    
 _|   _|          _|   
_|_|_|_| _|_|_|   _|_|_| _|_|_|_| 
 _|   _|  _| _|  _|  _|   
 _|   _|  _| _|  _|  _|   
  _|_| _|  _|  _|_|_|   _|_| 
                    
                    
                    
                    
_|   _|   _|  _|_|_|  _|_|_| 
_|   _|   _| _|  _| _|_|   
 _| _| _| _|  _|  _|   _|_| 
  _|   _|    _|_|_| _|_|_|  
                    
                    
                                      
  _|_|                   _|              
 _|   _| _|_|  _|_|   _|_|   _|_|_|  _|_|  _|_|_| _|_|  
_|_|_|_| _|_|   _|_|_|_| _|_|_|_| _|  _| _|  _| _|  _|  _| 
 _|   _|    _|    _|    _|  _| _|  _| _|  _|  _| 
 _|   _|     _|_|_|  _|_|_|  _|_|_|  _|_|  _|  _|  _|
_ _|    |  |        |        |           
 | __ \  __| __ \  _ \  __| __ \  _` | _` | _ \\ \ \  / __|  
 | |  | |  | | | __/ \__ \ | | | (  | (  | (  |\ \ \ /\__ \  
___|_| _| \__|_| |_|\___| ____/_| |_|\__,_|\__,_|\___/ \_/\_/ ____/_)
 • Imponerande att t.ex. lägga in i kod.

5 Filer

5.1 sshfs - mounta en disk via ssh

 • montera

  sshfs server: /mount/plats
  
 • För att avmontera.

  fusermount -u /mount/plats
  

5.2 grep

 • Sök rader i stdout

5.3 find

 • Sök på disksystemet

5.4 chown

 • Sätt ägare på katalog och filer.

5.5 chmod

 • Sätt rättigheter på kataloger och filer.

5.6 ls

 • Lista filer.

5.7 tree

 • Lista hårddisken som ett träd.

5.8 cd

 • Byt aktiv katalog.

5.9 mv

 • Flytta eller byt namn på en fil eller katalog

5.10 rm

 • radera en fil eller katalog

5.11 rmdir

 • radera en katalog

5.12 cp

 • Kopiera en fil eller katalog

5.13 Better then - grep

6 Grafik

6.1 IncScape

6.6 Online tjänst

7 Hårdvara

Hårdvara kompatibel med linux ::
https://h-node.org/hardware/catalogue/en

8 Hårdvarukommandon

8.1 lscpu

 • Reports info about the cpu and processing units.

8.2 lshw

 • Reports detailed/brief info about multiple hardware units like
  cpu, memory, disk, network adapters etc.

8.3 lspci

 • Lists out all the pci buses and details about the devices
  connected to them.

8.4 lsscsi

 • Lists out the scsi/sata devices (hard drives/optical drives).

8.5 Inxi

 • 10K line mega bash script that generates a GOOD looking report
  based on hardware details from multiple sources and commands.

8.6 lsblk

 • Lists block devices.

8.7 df

 • disk free
 • Reports various partitions, mount points and the
  used/available space on each of them.

8.8 mount

 • Mount/unmount and view mounted file systems.

8.9 free

 • Checks the amount of used, free and total RAM.

8.10 hdparm

 • Reports info about sata devices (hard disks. etc)

9 Kommunikation

9.5 Bti

Microblogging console-tool.

 1. Skript

  Det här lilla skriptet i ".bashrc" gör att man kan skriva:

  twitter "hej på er där ute!"
  
  function twitter() 
  { 
    echo "$@" | bti ;
  }
  

9.6 Pidgin

 1. Stavningsplugin Aspel/Ispell

9.7 Googles url-shortener

10 Manualer

10.1 flossmanuals

10.2 man

10.3 info

11 Media

11.1 VLS - media

12 Online

Hur installeras ubuntu och debian paket
http://www.howtoinstall.co/en/debian/
Dela kod med andra
https://gist.github.com/
Gratis online-repo
https://bitbucket.org/

13 OrgMode

14 Processer och Nätverk

14.1 curl

 • Gör nätanrop från prompt.

14.2 dstat

 • Dstat allows you to view all of your system resources instantly, you can
  eg. compare disk usage in combination with interrupts from your IDE
  controller, or compare the network bandwidth numbers directly with the disk
  throughput (in the same interval).

14.3 darkstat

 • Delar upp trafiken på host, protokoll osv.
 • Analyserar trafiken under tid, snarare än livestream.

14.4 ettercap

 • Loggar eth0/wlan

14.5 free

Displays the total amount of physical and swap memory in the system
and the buffers used by the kernel.

14.6 htop

 • Som top fast det går att scrolla osv.

14.7 ifconfig

14.8 ifstat

shows network traffic by interface in a vmstat/iostat-like manner

14.9 iftop

14.10 iostat

Visar cpu:sn i/o statistik per device, partision och NFS (Network
file system).

14.11 lsof

 • Öppna filer på systemet
 • För kolla om en port är ledig

  lsof -i | grep <port>
  

14.12 mpstat

Visa processernas aktivitet.

14.13 Nmon

 • Sammanfattar systemresurser

14.14 Glances

 • Sammanfattar systemresurser

14.15 Saidar

 • Sammanfattar systemresurser

14.16 nethog

Beskrivning
Vad tar upp bandbrädd på din dator.
Användning
sudo nethog eth0

14.17 nettop

 • Visar paket typer sorterade på storlek.

14.18 nload

14.19 pmap

Rapport på hur processer mappar i minnet.

14.20 ps

 • Lista och sök processer.

14.21 sar

Loggar systemaktiviteter

14.22 top

 • En snabb liten lista på de mest resurskrävande processerna

14.23 uptime

Reports the amount of time the server has been running, current time,
number of users currently logged on and the system load average.

14.24 vmstat

Virtuellt minne.

14.25 vnstat

Ett enkelt program för att kolla vilken uppkoppling man har. Har
även en "live" del där man kan se mätningar i realtid.

14.26 w

Visa inloggade användare och deras processer

14.27 wget

 • Plocka ner filer via webben (http)

15 Versionshantering

15.1 GIT

"The stupid content tracker"

15.3 Concurent version system - CVS

16 Windows

16.2 Black Viper

Vid installation av Windows, detta skämt och helvete till operativ,
kolla in vad black viper har att säga om just din version och hur
du konfiguerar den att nästan bete sig som folk.

http://www.blackviper.com/

16.3 Portable Apps

16.4 TinyApps

16.6 Cygwin

16.7 WinMerge

16.8 Notepad ++

Editor till Windows

16.9 TinyResMeter

I windows är det hopplöst att veta något om systemet bakom. Alltså
processer, trådar, koppel mot nätverk, portar osv. Det här kan
hjälpa dig på traven.

http://perso.accelance.net/~pesoft/trm/us_trm.html

16.10 GreenShot

16.12 7-ZIP

Datum: <2014-03-11 Tue>

Författare: Johan Sandén

Email: johan.sanden@gmail.com

Created: 2017-01-12 Thu 06:28

Emacs 24.3.1 (Org mode 8.2.5h)

Validate