Johan Sandéns Meriter

Innehåll

Meritlista (Curriculum Vitae).

Oförändrat får dokumentet kopieras och distribueras. En uppdaterad
version bör gå att ladda ner från min websida.

jagbild_medium.png

Innehåll

1 Allmänt

1.1 Information

 1. Namn: Sandén, Johan Ragnar
 2. Kön: Man
 3. Födelsedatum: [1973-04-20 Fri]
 4. Bostadsort: Gävle, Hille
 5. Körkort: B
 6. Civilstatus: Gift - Anna
 7. Förälder:
  • Dante (-2006)
  • Lukas (-2012)

1.2 Kontaktuppgifter

Hattmursvägen 5
806 48 GÄVLE
Telefon: 079 - 333 94 03
E-post: mailto:johan.sanden@gmail.com
Webbadress: http://www.hoahoa.se/

1.3 Nuvarande anställning

Sedan 2008 har jag arbetat som It-konsult i Gävle med KnowIT som
arbetsgivare. Den senaste tiden har jag främst arbetat inom
fastighetsdata mot Lantmäteriet. Rollerna och projekten har
varierat.

Gruppledare Applikationsansvarig
Förvaltare/vidareutvecklare Systemutvecklare
Teknisk konsult i "testfabrik" Data migrerare
Deployer/integrerare  

Under min tiden på Knowit har jag utbildat mina kunskaper i agilt
ledarskap och projektledning

1.4 Kompetens och erfarenhet

 1. Certifierad Prince2® Projektledare
 2. Certifierad projektledare med inriktning på ledarskap
 3. Certifierad produktägare och scrum-master
 4. Över tjugo års erfarenhet i it-branschen.
 5. Tjugo års erfarenhet (1997-2017) som it-konsult.
 6. Har de senaste åren varit applikationsansvarig, gruppledare och
  Systemutvecklande konsult på Lantmäteriet i Gävle.

1.5 Önskade arbetsuppgifter

 • Jag söker främst arbete som Projektledare, arkitekt eller
  it-strateg.
 • Jag kan också tänka mig arbete som systemutveckling/DevOps om
  uppgifterna känns rätt.

2 Utbildningar och kurser

2.1 Kurs/Certifiering: PRINCE2®

Regi Tid Plats Diplom
Metier September 2016 Stockholm PDF

2.2 Kurs/Certifiering: Produktägare

Regi Tid Plats Diplom
Citerus December 2014 Stockholm PDF

2.3 Kurs/Certifiering: Scrum Master

Regi Tid Plats Diplom
Citerus Januari 2009 Uppsala PDF

2.5 Kurs: Praktisk Projektledning

Regi Tid Plats
Astrakan December 2006 Stockholm

2.6 Skolor

Nivå Skola Tid
Högskola Energi-/Dataingenjörsutb. Gävle/Forsmark (HIG) 1992 - 1994
Gymnasium Naturvetenskaplig Linje, Vasaskolan i Gävle 1989 - 1992
Grundskola Stohags- och Lillhagsskolan i Gävle 1980 - 1989

3 Förtroendeuppdrag

3.1 Ordförande för Gefle Ölsellskap.

Mars 2017 blev jag vald som ordförande i Gefle Ölsellskap. En
förening som med drygt 100 medlemmar med främsta syfte att främja
öl-kultur. Vi annordnar öl-provningar och studieresor. Delar ut ett
årligt stipendium och har väldigt roligt.

4 Kompetenser

4.1 Branscher

 1. Konsult : Jag har jobbat som konsult hos de flesta av mina Arbetsgivare
 2. Fastighet : på Lantmäteriet via Knowit
 3. TeleCom (Produktions test) : Ericsson AB via Syntronic Mandator
  ITG
 4. Test : *"Testfabrik"* på Lantmäteriet via Fujitzu
 5. 3D/Grafik/Realtid : KenVision
 6. Utbildning : Agil utveckling - som konsult mot Korsnäs via
  Knowit, Java - intern utbildning på Mandator, IT-handledning
  Datorteket (Gävle Kommun)
 7. Smarta Hem : Utilator

4.2 Metoder

 1. Projektstyrning
  • Jag har kommit i kontakt med många styrningsmodeller genom
   åren bl.a. Lupp på Lantmäteriet och Rup/Props mot Ericsson.
   Jag har certifierat mig i Prince2® och gått två utbildningar
   sammanlagt 5 veckor mot allmän projektledning.
 2. Projektprocesser
  • Jag är cetifierad Scrum master och Scrum Produktägare och på
   Lantmäteriet har vi planerat allt arbetet med hjälp av Kanban
   sen 2010.
 3. Objektorientering
  • OO är en självklarhet idag som jag började jobba med direkt
   efter högskolan.
 4. TDD/BDD/DDD och Continuos Integration
  • Jag är familjär med alla dessa akronym men har aldrig använt
   dem hårt och fullt ut, som XP förespråkar. Alla projekt idag
   testar sina funktioner med unit-tester och följer upp med
   system/integrations-test oftast kör man testerna en gång varje
   dag för undvik "code rot" och problem med integration.
 5. Literate Programming
  • En teknik som inte utnyttjas så ofta idag. Den går ut på att
   skriva dokumentation där man förklarar sin kod med exempel.
   När man sedan kör en "tangel"-funkion på dokument får man ut
   den körbara koden och woven-funktion för att formatera fram
   ett enkel läsbart dokument över programmet. Jag använder det
   ganska ofta privat för mina egna program och när jag testar
   teorier eller api:er på jobbet.
 6. Funktionell programmering
  • Då jag göra nästan allt i Emacs så är det ofrånkomligt att det
   blir en hel del Lisp. Även i Python utnyttjar jag gärna det
   sättet att arbeta då det är effektivt och lätt att debugga.

4.3 Programmeringsspråk

Python ELisp Java c/C++ PHP PERL BASH
SQL Pascal VBscript REXX HTML/CSS/JavaScript    

4.4 Utvecklingsmiljöer

Emacs1 Org-mode (Emacs) Eclips- STS Netbeans JBuilder
Microsoft VisualStudio C++ Borlands Turbo Pascal Ant Make Maven

5 Arbetsgivare och uppdrag

Större delen av mitt yrkesliv har varit som it-konsult. Främst har
jag jobbat mot Lantmäteriet, Ericsson RBS. Hos dessa kunder har
jag jobbat i flera större och mindre projekt.

Men Johan har även gjort inhopp på bland annat.

Gävle Kommun Sandvik Korsnäs
Digital Forsmark (Vattenfall)  

5.1 Knowit

Nordiskt konsultföretag med lokal närvaro.

 1. Period: Oktober 2008 - Nuvarande
 2. Titel/Roller: Projektledare, Gruppledare, Scrum-master, Mentor,
  Applikationsansvarig, Lärare, Systemutvecklare, Konsult
 3. Uppdrag:
  1. Lantmäteriet - Cobra. Underhåll och vidareutveckling av
   javaprogram runt stordator och leveranssystem.
  2. Lantmäteriet - Arken. Arkivering (register, akter, historiska
   kartor och dokument mm)
  3. Gefle Ölsellskap - Utveckling av infomation/röstsystem innför
   Finölsfestivalen
  4. Lantmäteriet - Leveranssystemet (FinfoLev)
  5. Korsnäs - Ubildning i scrum och agila metoder
  6. Lantmäteriet - förvaltning av Externt Beställningssytem (EBS)
  7. Lantmäteriet - Projekt: Milins (delprojekt/migrering) i
   Muligan projektet.
 4. Plattformar: Linux (Ubuntu, Mint), Unix (Solaris), Windows XP
 5. Teknik: Python (pip/setuptools, flask, bottle, virtualenv,
  click, tox, pex), Emacs/Org-mode, Docker, Java (Ant/Maven,
  Eclips/STS/JBuilder,JSF,Spring) ,Oracle ,SVN, CVS, GIT,
  Hybernate ,Jira, Fitnesse

5.2 Mandator/Fujitsu

Fujitsu, ett internationellt konsultföretag 2.

 1. Plattformar: Solaris, Windows XP
 2. Period: Januari 2003 - September 2008
 3. Titel: Teknisk rådgivare i test., Arkitekt, Systemutvecklare,
  Konsult
 4. Uppdrag:
  1. Sandvik AB - Div. mindre projekt, REXX, ASP (IIS, SQLServer).
  2. Lantmäteriet - förvaltning och vidare uteckling av Externt
   Beställningssytem (EBS)
  3. Lantmäteriet - Alp projektet. Nationellt system för nytt
   adress register.
  4. Lantmäteriet - Iris programmet. Nytt inskrivningssystem för
   fastigheter.
 5. Teknik: Java, Emacs, Org-mode, BEA WLS, Tibco RDV, Fujitzu iFlow.,
  XML/Soup, NetBeans (Visual Web Pack), Eclips, Oracle, Spring, Hybernate,
  JBuilder, Ant, MercuryInteractive (TestDirector, Quick Test
  Proffessionell),senare HP QC, Tomcat

5.3 ITG Data

Dataavdelningen på ett industriteknik företag.

 1. Period: Februari 2001 - December 2002
 2. Titel: Systemutvecklare, Konsult.
 3. Uppdrag: Ericsson AB, WCDMA Radiobas, Utvecklande av
  systemtester för produktion.
 4. Plattformar: Windows, Solaris
 5. Teknik: Microsoft Visual C ++, MFC

5.4 Utilator

Ett litet it-företag med inriktning mot "smarta hem"3.

 1. Period: November 2000 - Februari 2001
 2. Titel: Systemutvecklare.
 3. Plattform: Linux Redhat
 4. Uppdrag: "Smarta hem"
  • Elektroniskt bokningssystem (garage, tvättstuga osv.)
 5. Tekniker: Java, c

5.5 Mind

Ett Stockholmsbaserat konsultföretag med inriktning på web.

 1. Period: Maj 2000 - November 2000
 2. Titel: Java Expert, It-konsult.
 3. Plattformar: Windows 2000, Solaris
 4. Uppdrag: Portaler
  • Affiliate web
  • Resebyrå
 5. Tekniker: Javascript, HTML, Servlets, JBuilder, BEA WLS.

5.6 Mandator/CellNetwork

Ett nationellt konsultföretag.

 1. Period: April 1999 - Maj 2000
 2. Titel: It-konsult.
 3. Uppdrag: Ericsson AB
  • CDMA, Produktionstester av kretskort
  • CDMA, Utvecklande av Radiobastester.
 4. Plattform: Windows NT
 5. Tekniker: C++, MFC, Idefix

5.7 Syntronic

Konsultföretag med inriktning på elektronik, radio och telecom.

 1. Period: September 1997 - April 1999
 2. Titel: It-konsult, Systemutvecklare, kortansvarig.
 3. Uppdrag:
  • Interna uppdrag på Syntronic i Java för websidan.
  • Syntronic - Korttestinterface
  • Ericsson AB - GSM - nålfixturer/korttester
  • Ericsson AB - GSM - Radiobas översättning av interna
   kommunikationsprotokoll.
 4. Plattform: Windows NT, Windows 3.11, Hårdvarunära programmering
 5. Tekniker: Borland Pascal, Java, JBuilder, c/C++ Visual Studio,
  MFC, ASP, Assembler, Idefix

5.8 KenVision

Lösningsföretag med inriktning mot 3D och virtual reality.
Dotterbolag till Profildesig, ett företag med inriktning mot
mässor, monterdesign och reklam.

 1. Period: Februari 1996 - April 1997
 2. Titel: Programmerare/Systemutvecklare.
 3. Plattform: Windows 3.11, Windows NT
 4. Uppdrag
  • Teknikmässa i Älvsjö åt Digital
  • Gävle kommun - Gävle 550
 5. Språk/Verktyg:
  • c/C++ i Visual Studio, Sense8 WorldToolkit

5.9 Datorteket (Gävle Kommun)

Kommunalt projekt för att höja den allmänna datorvanan hos
ungdommar
och arbetslösas.

 1. Period: Oktober 1995 - Mars 1996
 2. Titel/Arbetsuppgifter: Mentor, Handledare, Projektledare, Lärare
 3. Teknik/Produkt: Windows Office-paket, Windows 3.1, Projektarbete

Fotnoter:

2

Företaget bytte namn 3 gånger under min anställning.

3
Anställd 3 månader innan konkurs

Datum: <2017-06-04 Sun>

Författare: Johan Sandén

Created: 2017-06-04 Sun 21:44

Validate